برچسب "Chris Sharma"

مصاحبه ها ۰ نظر

مصاحبه با كريس شارما وپروژه 5:15c

شما می توانید اصطلاح سنگنورد قدیمی را برای کسی به کار ببرید که دوران “قبل از کریس شارما” را به یاد می آورد. او از زمان نوجوانی تا میانه دهه