اثرات تمرینات محدودیت جریان خون (کاتسو) بر سیستم عضلانی

اثرات تمرینات محدودیت جریان خون (کاتسو) بر سیستم عضلانی

اثرات تمرینات محدودیت جریان خون (کاتسو) بر سیستم عضلانی

یکی از روشهایی که به منظور افزایش استرس متابولیکی به عضله به کار گرفته میشود کاهش جریان خون به عضله در حال فعالیت است. در این روش با بستن یك کاف به دور عضله فعال، باعث ایجاد فشار به رگ خون رسان به عضله شده و رسیدن خون به عضله مورد نظر محدود میشود. تحقیقات نشان داده است که افزایش حجم و قدرت ناشی از بستن کاف و در نتیجه کاهش جریان خون به عضله مورد نظر بدون انجام تمرین مقاومتی در مقایسه با افزایش حجم و قدرت ناشی از انجام تمرین مقاومتی ناچیز بوده است. اما همین تاثیر ناچیز باعث شکل گیري این نظریه شد که اگر تمرین مقاومتی همراه با کاهش جریان خون به عضله مورد نظر انجام شود میتواند باعث استرس متابولیکی بیشتر بر عضله و در نتیجه افزایش حجم و قدرت بیشتر نسبت بهتمرین مقاومتی به تنهایی شود. مطالعات اخیر نشان داده اند که اگر تمرینات مقاومتی کم شدت، با انسداد جریان خون به عضله مورد نظر همراه شوند، تاثیر مشابه با تمرینات مقاومتی با شدت بالا بر افزایش اندازه و قدرت عضله خواهد داشت.

 

 

 

   

تاکنون مکانیسم متفاوتی در خصوص اثرگذاری تمرینات ورزشی همراه محدودیت جریان خون بر هایپرتروفی عضلانی یا کاهش تحلیل عضلانی از جمله تجمع متابولیت ها و افزایش هورمون رشد گزارش شده است. افزایش سطوح لاکتات در جریان کلی خون، افزایش سطوح پلاسمایی لاکتات و سطوح لاکتات درون سلول های عضلانی در پاسخ به تمرینات ورزشی همراه محدودیت جریان خون مشاهده شده است. این افزایش در تجمع متابولیت ها خود می تواند سبب افزایش سطوح هورمون رشد شود، چرا که رهایش این هورمون از هیپوفیز با اسیدی شدن محیط درون عضلات بدن افزایش می یابد.

 

 

 

لازم به ذکر است که در انواع پروتکل‌هایی تمرین همراه با انسداد جریان خون همه این مکانیسمها فعال نیستند و بسته به نوع پروتکل یك یا چند مورد فعال میشود. با این وجود در میان موارد فوق الذکر یکی از مکانیسم هایی که بیشترین تاثیرگذاري را داشته و در اکثر منابع به عنوان دلیل اصلی تاثیرگذاري تمرین همراه با کاهش جریان خون بر افزایش حجم و قدرت عضلانی بیان شده است، فراخوانی بیشتر تارهایی نوع 2 در این تمرینات میباشد فراخوانی تارهایی نوع 2 یك فاکتور مهم و ضروري براي دست یافتن به حجم و قدرت عضلانی است. فراخوانی تارهایی عضلانی بر اساس اصل اندازه میباشد. به عبارت دیگر، وقتی که فشار بر عضلات افزیش مییابد (مثلا وقتی که بار کار افزایش مییابد)، تارهاي بزرگتر که همان تارهایی تند انقباض نوع 2 میباشند به صورت پیشرونده با افزایش فشار به کار گرفته میشوند. در تمرین با شدت کم به همراه انسداد جریان خون به دلیل کمبود خون در عضله و در نتیجه کمبود اکسیژن در دسترس، فشار متابولیکی افزایش یافته و عضلات نوع اول خیلی زود خسته میشوند و در نتیجه تکیه بر عضلات نوع 2 و متابولیسم غیرهوازي بیشترمیشود. که این درگیري بیشتر تارهاي عضلانی نوع 2 باعث پاسخهایی هورمونی شدید و افزایش استرس مکانیکی و افزایش انباشت متابولیت ها میشود. افزایش انباشت متابولیتها به نوبه خود باعث تحریك تولید فاکتورهاي رشد محیطی و موضعی میگردد و در نتیجه همانندسازي و ترجمه پروتئینها افزایش می یابد.

 به طور مثال اوزاکی و همکاران در مطالعه ای خود افزایش هایپرتروفی عضلانی و قدرت عضلانی را پس از تمرین هوازی دویدن به مدت 20 دقیقه بر روی تردمیل با 45% ضربان قلب ذخیره در افراد سالمند (1 64± سال) مشاهده کردند. افزایش اندازه و قدرت عضلانی در نتیجه بکارگیري تمرینات مقاومتی، ناشی از پاسخ عضله به افزایش بار است. افزایش اندازه و قدرت ناشی از تمرینات با فشار زیاد به دلیل فراخوانی واحدهاي حرکتی با آستانه بالا میباشد. فراخوانی واحدهاي حرکتی با آستانه بالا باعث افزایش استرس مکانیکی پاسخهاي هورمونی شدیدتر و افزایش تجمع متابولیتها میشود. یاسودا و همکاران (2012) به بررسی عملکرد عضلانی در 2 شرایط با و بدون انسداد جریان خون پرداختند طی این تحقیق بار کار در هر دو شرایط یکسان بود و حرکت شامل خم و راست کردن آرنج بود. نتایج نشان داد که در تمرین همراه با انسداد جریان خون هم فعالیت و هم خستگی عضلانی بیشتر بوده و همچنین نمونه خونی که بعد از فعالیت همراه با انسداد جربان خون گرفته شده بود داراي لاکتات بیشتري بود. بنابراین محققین نتیجه گرفتند که بیشتر بودن لاکتات و همچنین فعالیت و خستگی عضلانی در فعالیت همراه با انسداد جریان خون تاییدي بر درگیري بیشتر تارهایی نوع 2در این فعالیت دارد.

 

مقایسه اثر تمرینات مقاومتی  شدت کم به همراه محدودیت جریان خون  با تمرینات مقاومتی با شدت بالا

 

 

در مقالات آتی اثرات تمرینات با محدودیت جریان خون را روی سیستم های هورمونی بررسی خواهیم کرد و در مقاله نهایی اثرات همه این سیستم ها را روی سنگنوردی بصورت تدوین شده در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

موفق و شادکام باشید.

 

دکتر منصورآقایی از ملی پوشان اسبق سنگنوردی کشورمان با این پایگاه در زمینه مقالات ورزشی (سنگنوردی) برای بهرمندی شما ورزشکاران از 

مقالات و پژوهش های به روز خود اعلام همکاری نموده اند. 
ـ خلاصه از سوابق دکتر منصورآقایی
ـ دانشجوی سال آخر دکتری بیوشیمی ورزشی دانشگاه تبریز
ـ ستعداد درخشان و نخبه علمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ـ تحصیل در مقطع دکتری دانشکده علوم ورزش کشور اوکراین
ـ نایب قهرمان آسیا در رشته سرطناب ۱۳۸۱ مالزی
ـ چندین عناوین ملی و بین المللی در رشته سنگ نوردی
ـ مدرس درجه ۲ صعودهای ورزشی
ـ مشاور تغذیه ورزشی و بدنساز تیم های ملی
ـ تحقیق و مطالعه در خصوص رشته سنگ نوردی با بیش از ۲۰ سال سابقه سنگ نوردی
ـ صفحه اینستاگرام دکتر منصور آقایی:

https://instagram.com/mansour.aghae

 

درباره نویسنده

سعید حاجی بگلو
سعید حاجی بگلو 803 نوشته ها

سعید حاجی بگلو ـ مدیریت سایت http://iranclimbing.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

مقالات ۰ نظر

تکنیک بنیادین شماره سه : مقرون به صرفه حرکت کنید!

“بالاترین و برترین تکنیکها آن است که شما به واسطه ی آن کاملا مقرون به صرفه حرکت کنید؛ عبارت مقرون به صرفه را ملکه ی ذهنتان کنید تا هر وقت

مقالات ۰ نظر

چطور درجه آنسايت (onsight) خود را بالا ببريم؟

يکي از بهترين روش هايي که به ما کمک ميکند تا درجه سختي مسيرهاي آنسايت خود را افزايش دهيم، مسافرت هاي طولاني و سنگنوردي در نقاط جديد است! در اينجا

اخبار ۰ نظر

مدیریت و کنترل هیجانات روحی و روانی در سنگنوردی

مقدمه مترجم: این متن در رابطه با شناخت و کنترل هیجانات روحی و روانی در هنگام صعود بحث کرده و نظریات یکی از سنگنوردان با تجربه و خبره را برای

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!

لغو پاسخ