تست

درمجموع 101 سنگنورد دراین پایگاه به ثبت رسیده است لذا از شما کاربران محترم تقاضا می شود ما رو در جمع اوری اطلاعات سنگنوردان برتر ایران یاری فرمائید
مجموع سنگنوردان شهرهای مرکز استان استان ردیف
2نفر تبریز تبریز آذربایجان شرقی 1
ارومیه آذربایجان غربی 2
اردبیل اردبیل 3
4 نفر اصفهان اصفهان اصفهان 4
کرج البرز 5
ایلام ایلام 6
بندربوشهر بوشهر 7
3 نفر تهران تهران تهران 8
شهرکرد چهارمحال بختیاری 9
یرجند خراسان جنوبی 10
27نفر مشهد  نیشابور مشهد خراسان رضوی 11
بجنورد خراسان شمالی 12
1نفر اهواز اهواز خوزستان 13
10نفر زنجان زنجان زنجان 14
سمنان سمنان 15
زاهدان سیستان بلوچستان 16
7نفر شیراز شیراز فارس 17
8نفر قزوین قزین قزوین 18
قم قم 19
سنندج کردستان 20
12نفر کرمان کرمان کرمان 21
7 نفر کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 22
یاسوج کهگیلویه و بویراحمد 23
1 نفر گرگان گرگان گلستان 24
1نفر رشت رشت گیلان 25
1نفر خرم اباد خرم اباد لرستان 26
1نفر
آمل ساری مازندران 27
3 نفر مرکزی اراک مرکزی 28
 1نفر  بندرعباس بندرعباس هرمزگان 29
11 نفر همدان همدان همدان 30
یزد یزد 31