گیلان

صعود های طبیعی ۱ Comment

«سنگنوردان گیلانی» صعود دیوراه شمالی ایتالیا

سینا رستمی از مربیان خوب سنگ نورد ی کشورمان «گیلان» در یک برنامه منسجم در مردادماه ۹۵  دیواره cassin در شمال ایتالیا را به همراه سعید تقی پور صعود کردند.