طرح درس ها

طرح درس ها ۰ Comments

قوانین مسابقات یخنوردی ۲۰۱۸ UIAA

کمیته صعودهای ورزشی منتشرکرد قوانین مسابقات یخنوردی ۲۰۱۸ UIAA …   فایل های ضمیمه ۹۶۰۹۰۲-ترجمه‌ی قوانین ۲۰۱۸.pdf حجم : ۱۸۶۲KB دانلود msfi.ir

طرح درس ها ۰ Comments

تدوین و انتشار «اصول و مبانی مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی» /تیر ۱۳۹۶

بخش آموزش و فنی «کارگروه صعودهای ورزشی» مجموعه «اصول و مبانی مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی» (تیر ماه ۱۳۹۶ ) را تدوین و منتشر کرد. از فایل پیوست دریافت و

طرح درس ها ۰ Comments

تدوین و انتشار «شیوه نامه های آموزشی کارگروه صعودهای ورزشی» / ویرایش هشتم تیرماه ۹۶

کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون «شیوه نامه های آموزشی کارگروه صعودهای ورزشی» را تدوین و منتشر کرد.   از فایل پیوست دریافت و ملاحظه کنید: فایل های ضمیمه شیوه_های_نامه_آموزشی_کارگروه_ورزشی.pdf حجم :

بخشنامه ها ۰ Comments

انتشار قوانین ۲۰۱۷ صعودهای ورزشی

کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون «قوانین سال ۲۰۱۷ صعودهای ورزشی» را ترجمه، تدوین و منتشر کرد. نسخه یک/ فروردین ۹۶ را از طریق فایل پیوست دریافت و ملاحظه نمائید: فایل

طرح درس ها ۰ Comments

قوانین مسابقات یخ‌نوردی UIAA سال ۲۰۱۷

بخش آموزش و پژوهش کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون «قوانین مسابقات یخ‌نوردی UIAA سال ۲۰۱۷ » را در آذر ماه ۹۵ ترجمه، تدوین و منتشر کرد. این قوانین را از

طرح درس ها ۰ Comments

ویرایش جدید طرح‌درس‌ها/ اصول و مبانی کارآموزی‌های صعودهای ورزشی

کارگروه صعودهای ورزشی به منظور توسعه و پیشرفت همه‌جانبه به‌ویژه در بخش آموزش، ویرایش جدید طرح‌درس‌ها را تحت عنوان اصول و مبانی کارآموزی‌های مقدماتی و پیشرفته صعودهای ورزشی که به

طرح درس ها ۰ Comments

مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی (قوانین ۲۰۱۶) / نسخه ۲

کارگروه «مسابقات و لیگ فدراسیون»؛ مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی (قوانین ۲۰۱۶) – نسخه ۲ تیر ماه ۹۵ – را به شرح فایل پیوست،‌ ترجمه و منتشر کرد: